1. Česká grafická společnost

Harmonie

…rád bych vás oslovil malou úvahou u významu slova harmonie. Často mluvíme o harmonii vztahů v lidské společnosti, harmonii vztahů mezi manželi, národy, státy, harmonii mezi politickými či náboženskými proudy aniž bychom si uvědomovali skutečný význam - hodnotu tohoto starodávného výrazu:

Původ tohoto slova najdeme v mytologii: Harmonia byla dcerou nejstarší řecké bohyně Afrodity - bohyně lásky a strašlivého, zuřivého boha války – Area. Tato geneze je nutná pro osvětlení pravého významu slova harmonie. Harmonia totiž vznikla spojením protikladů a pouze při jejich koherenci trvá!

Usilujeme-li o harmonii v dnešním světě, pak právě mezi rozdílnými, společensko-politickými zájmy, tvořícími jedinečný kvas bouřlivě se vyvíjející lidské společnosti. Harmonie znamená vyváženost mezi opačnými polohami. Bez respektování jedinečnosti a různosti myšlenkových proudů mezi národy by nebylo rovnováhy a bez rovnováhy by došlo k zániku. Nebylo by ani vývoje, pohybu, rozkvětu lidského myšlení, kdybychom nestavěli proti sobě své myšlenky, názory a cíle. Některé jsou laskavé a jasné, jiné malicherné a záhubné. Vnímáme-li je a dokážeme-li je na základě souhrnu zkušeností rozlišit, je naší povinností ubránit ty pozitivní před těmi sobeckými. Tak nikoli zničením všech opačných názorů, ale jejich polaritou tvoříme harmonii – rovnováhu.

© 2007 - 1. Česká grafická společnost